Endemic Rats - Visual Escapes Images

Santa Fe Rice Rat

Oryzomys bauri; Aegialomys galapagoensis bauri

Aegialomys galapagoensis bauriOryzomys bauriisla Santa Ferice ratGalapagos28581